Remont kościoła
parafiamazancowice.pl


24.10.2019 r. w Warszawie została podpisana umowa z NFOŚiGW nr 482/2019/Wn-12/OA-Tr-KU/D na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn: „Poprawa efektywności energetycznej kościoła parafialnego parafii św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach.

Koszt całkowity 515 668,00zł.
Kwota dotacji ze środków NFOŚiGW 432 028.00 złDrodzy Parafianie i Ofiarodawcy
Z nadejściem wiosny chcemy, rozpocząć kolejny etap remontu naszego kościoła. Dzięki Waszej ofiarności i zaangażowaniu w okresie od roku 2015 udało się wiele zrobić dla naszej parafii. Pragnę wam przedstawić ogólny zarys prac, które udało się nam wykonać w ostatnim czasie.

Nr konta parafialnego:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy
54 8117 0003 0012 9280 2000 0010

2019
Rok w którym podjęliśmy wysiłek wymiany posadzki w kościele,każdy kto uczestniczył w uroczystościach religijnych pamięta nasz polowy kościół z namiotami i ławkami wyniesionymi z kościoła.

 • Przygotowanie podłoża pod posadzkę
 • Zazbrojenie, wylanie 2 warstwowego wzmocnionego betonu,
 • Ułożenie nowej gresowej posadzki w starym module(z zachowaniem starego wzoru)
 • Wymiana ławek na nowe
 • Wymiana mebli na nowe w zakrystii

Wszystkie te prace znacząco upiększyły naszą świątynie.

2018
Kolejny etap prac związanych z modernizacją i remontem naszej świątyni.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Parafianek, Parafian i Gości udało się nam

 • Wymienić stary piec olejowy na nowy gazowy
 • Przebudować kotłownię
 • W kościele został zamontowany kanałowy system grzewczy
 • Z części kotłowni wybudowano łazienkę i toaletę
 • W kościele zostały wymienione drzwi zewnętrzne

Na plebanii została wymieniona instalacja elektryczna i częściowo posadzki.

2017
Przed nami ogromne wyzwanie, stajemy przed koniecznością rozpoczęcia remontu dachu, którego powierzchnia wynosi 773 m. kw.
Na dzień dzisiejszy dach nie zapewnia szczelności i ochrony, przed warunkami atmosferycznymi, liczne dziury i ubytki powodują przenikanie wody do stropu i ścian co, powoduje kolejne uszkodzenia stropu i ścian.
Do wykonania tego zadania przygotowywaliśmy się już od ponad 1,5 roku i sukcesywnie kupowaliśmy materiały potrzebne do remontu. Mamy już prawie całą blachę miedzianą (taki jest wymóg konserwatora zabytków) w 90% mamy drewno na więźbe, deski, śruby metalowe.

Musimy zakupić:

 • materiały na instalację odgromową, płotki przeciwśniegowe.
 • rynny, rury spustowe, haki - wełnę mineralną i folię paroprzepuszczalną (450 m. kw).
  Największym kosztem będzie, wykonanie prac remontowych, gdyż firmy wykonujące tego typu prace,muszą posiadać uprawnienia i certyfikaty od konserwatora zabytków, czy wymagane zezwolenia do prac na wysokości.

Projekt remontu przewiduje wykonanie następujących prac:

 • Roboty porządkowe, rusztowania i zabezpieczenia
 • Rozebranie pokrycia dachu z blachy ocynkowanej
 • Rozbiórkę odeskowania - rozbiórkę całej konstrukcji więźby
 • Roboty murowe i uzupełniające dla murów szczytowych, izolacja hydrofobowa pod murłaty i ścian przemokniętych i zawilgoconych
 • Montaż nowej więźby, impregnacja i konserwacja konstrukcji po montażu
 • Wykonanie odeskowania ażurowego pod krokwiami
 • Ocieplenie z wełny mineralnej na folii paroszczelnej między krokwiami
 • Wykonanie odeskowania i pokrycie blachą miedzianą
 • Wykonanie obróbek blacharskich, płotki przeciwśniegowe
 • Wykonanie orynnowania i spustów wody z dachu
 • Wykonanie instalacji odgromowej, roboty związane z wentylacją powierzchni nawy głównej kościoła
 • Nadzór kierownika budowy i odbiór wykonanych prac przez inspektora nadzoru i konserwatora zabytków.

Z początkiem roku złożyłem stosowny wniosek o dotację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Kościelnego, nie mamy zapewnienia, że zostaną nam przyznane środki. Zabiegałem o pomoc w Urzędzie Gminy Jasienica, gdzie pan Wójt Janusz Pierzyna obiecał przeznaczyć na nasz remontowany dach 70 tys. zł. za co bardzo dziękujemy.

Wobec kosztorysu który mi przedstawiono, brakuje nam jeszcze bardzo dużo środków.

Z poprzednich ofiar do kopert  nazbieraliśmy 251 400.00 od 660 ofiarodawców z parafii oraz spoza. Biorąc pod uwagę całkowity koszt remontu i odejmując wartość zakupionych materiałów i posiadane środki pieniężne, brakuje nam około 200 tyś. zł.

Zwracam się do Was z gorącą prośbą, do tych, którzy mogą i chcieliby wesprzeć nasze przedsięwzięcie o modlitwę o bezpieczne wykonanie tego zadania, o dobrą pogodę w czasie prac i o wsparcie finansowe na remont naszego wspólnego dobra jakim jest nasza świątynia. Mam nadzieję, że nasze dotychczasowe działania oraz zakres wykonanych już prac świadczą o naszej gospodarności i o tym, że warto zadbać o Dom Boży w naszych Mazańcowicach.

2016

 • Prace nad projektem o dofinansowanie remontu kościoła z funduszu transgranicznego, niestety nie zostały nam przyznane środki.
 • Przygotowanie dokumentacji do remontu kościoła zgodnie z wymogami konserwatora zabytków.
 • Została dokupiona tona blachy miedzianej na pokrycie dachu.
 • Ze względów bezpieczeństwa zostało wymienione przyłącze gazowe na plebanię i częściowo instalacja wewnętrzna.
 • Po awarii instalacji elektrycznej na plebani, została ona wymieniona w części na nową, spełniającą normy bezpieczeństwa.
 • Został wyremontowany korytarz, kuchnia i jadalnia.
 • Odgrzybiono ściany w remontowanych pomieszczeniach.
 • Odnowiono mieszkania dla wikarych i wybudowano drugą łazienkę.


2015

 • Remont i wymiana instalacji elektrycznej w kościele.
 • Naprawa i wymiana oświetlenia.
 • Wymiana żarówek na energooszczędne Led.
 • Renowacja ołtarza w kaplicy miłosierdzia.
 • Odnowienie ołtarza w kaplicy przedpogrzebowej.
 • Wymiana okien na plebani.
 • Częściowe malowanie ścian w kościele po remoncie instalacji elektrycznej.
 • Odnowienie ambony i ozdobienie jej wizerunkami ewangelistów.
 • Zakup 3 i pół  tony blachy miedzianej.
 • Wykonanie projektu remontu dachu.
 • Odwodnienie nowej części cmentarza i uporządkowanie starej.
 • Oświetlenie krzyża na wieży.
 • Wymiana zegarów.
 • Odnowienie chrzcielnicy.
 • Zakup więźby na dach.
Ks. Piotr Grochowiecki   


Parafia Św. Marii Magdaleny
43-391 Mazańcowice 171
tel. 33 81 55 470
tel. 503 462 477 (dyżurny)

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Jasienicy
54 8117 0003 0012 9280 2000 0010
Jak do nas dojechać