• Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Pogrzeb

  • Datę i godzinę pogrzebu uzgadniamy w kancelarii parafialnej.

  • Przy zgłoszeniu pogrzebu należy przynieść oryginalny Akt  zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego w celu wpisania do ksiąg.

  • Jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii w Mazańcowicach trzeba dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim

Zachowywanie żałoby, odmawianie modlitwy w intencji zmarłego i zamawianie Mszy świętych to oznaki pamięci. Naszą pamięć o zmarłym wyraża także światło lampki nagrobnej, będące symbolem Jezusa, światła świata, które świeci także w ciemności, w ten sposób przypominając nam światło wieczne, które świeci wszystkim ufającym Chrystusowi.