Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

    Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Program Misji w Mazańcowicach

Misje Mazańcowice – „Mój Kościół”
14- 20 maj 2023 r.

14 MAJA, NIEDZIELA – MOJA WSPÓLNOTA PARAFIALNA
7:00 – Msza Święta z nauką misyjną
9:00 – Msza Święta z nauką misyjną
11:00 – Msza Święta z nauką misyjną
18:00 – Msza Święta z nauką misyjną
21:00 – Apel Jasnogórski

15 MAJA – PONIEDZIAŁEK – MOJA WIARA
7:00 – Msza Święta z nauką misyjną i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
8:00 – Spotkanie dla klas VII – VIII
9:50 – Spotkanie dla klas IV – VI
11:00 – Spotkanie dla klas I – III
17:00 – 18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ( spowiedź misyjna)
18:00 – Msza Święta z nauką misyjną i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
19:00 -  Nauka dla małżeństw – od 25 roku  małżeństwa
20.00 – Msza Święta z nauką misyjną i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
21:00 – Apel Jasnogórski

16 MAJA – WTOREK – MOJA WSPÓLNOTA RODZINNA I MAŁŻEŃSKA
7:00 – Msza Święta z nauką misyjną i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
8:00 – Spotkanie dla klas VII – VIII
9:50 – Spotkanie dla klas IV – VI
11:00 –Spotkanie dla  klas I – III
17:00 – 18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ( spowiedź misyjna)
18:00 – Msza Święta z nauką misyjną i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
19:00 – Nauka dla małżeństw – do 25 roku małżeństwa
20.00 – Msza Święta z nauką misyjną i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
21:00 – Apel Jasnogórski

17 MAJA, ŚRODA – MOJE ZWYCIĘSTWO
7:00 – Msza Święta z nauką misyjną
8:00 – Spotkanie dla klas VII – VIII + Spowiedź św.
9:50 – Spotkanie dla klas IV – VI + Spowiedź św.
11:00 – Spotkanie dla klas I – III
17:00 – 18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu ( spowiedź misyjna)
18:00 – Msza Święta z nauką misyjną
20.00 – Msza Święta z nauką misyjną
21:00 – Apel Jasnogórski

18 MAJA- CZWARTEK – MOJE PAMIĘĆ O ZMARŁYCH
7:00
Msza Święta z nauką misyjną
8:00 – 9:00
Spowiedź misyjna
17:00 – 18:00
Adoracja Najświętszego Sakramentu ( Spowiedź misyjna)
18:00
Msza Święta z nauką misyjną
19:00 – Procesja na cmentarz, modlitwa za zmarłych ( przynosimy znicze)
20.00  – Msza Święta z nauką misyjną i Apel Jasnogórski

19 MAJA – PIĄTEK – MOJA CODZIENNOŚĆ
7:00 – Msza Święta z nauką misyjną
17:00 – 18:00  – Adoracja Najświętszego Sakramentu + Spowiedź misyjna
18:00 – Msza Święta z nauką misyjną
19:15 – Spotkanie i nauka dla młodzieży szkół średnich
20.00 – Msza Święta z nauką misyjną
21:00 – Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym,  Apel Jasnogórski

20 MAJA – SOBOTA – MOJA DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
7:00 – Msza Święta z nauką misyjną i błogosławieństwo misyjne
9:00 – Msza Święta z nauką misyjną i błogosławieństwo misyjne
15:00 – Msza Święta dla chorych i seniorów z Sakramentem Namaszczenia Chorych
18:00 – Msza Święta z nauką misyjną i błogosławieństwo misyjne.