• Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

 • Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

  Parafia Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Historia parafii w pigułce

 • ok. 1500 r. – budowa kaplicy cmentarnej w Mazańcowicach
 • 1648 r. – rozbudowa dokonana w czasie rządów protestanckich
 • 1679 r. – drewniany kościółek w Mazańcowicach jest filią kościoła w Jasienicy
 • 1688 r. – kościół Marii Magdaleny jest filią kościoła w Międzyrzeczu – bez chrzcielnicy i Najświętszego Sakramentu
 • 1736 r. – powstanie jednoizbowej szkoły katolickiej
 • 1785 r. – powstaje księga chrztów
 • 1830 r. – rozbudowa szkoły, piętrowy budynek trzyklasowy i mieszkanie dla nauczycieli
 • 1870 r. – urządzono nowy ołtarz i tabernakulum
 • 1894 r. – ks. Jan Budny – proboszcz międzyrzecki – wnosi propozycję budowy nowego kościoła w Mazańcowicach
 • 23.7.1899 r. – poświęcenie kamienia węgielnego
 • 9.6.1901 r. – uroczystość poświęcenia nowego kościoła przez ks. prałata Karola Hudźca – wikariusza generalnego z Cieszyna (z czasem rozebrany zostaje kościół drewniany )
 • 20.8.1910 r. – zostaje ukończona budowa probostwa i głównego ołtarza
 • 30.10.1911 r. – ks. kardynał Jerzy Kopp ordynariusz diecezji wrocławskiej mianuje ks. Stanisława Nowaka proboszczem nowo utworzonej parafii św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach
 • 11.12.1911 r. – Wikariusz Generalny z Cieszyna ks. Jerzy Kolek wprowadza w urząd pierwszego proboszcza Mazańcowic ks. Stanisława Nowaka z Chełmku obok Oświęcimia
 • 31.7.1914 r. – początek I wojny światowej
 • 1916 r. – wojsko austriackie rekwiruje dzwony nowego kościoła
 • 1918 r. – zakończenie działań wojennych
 • 9.9.1923 r. – zakupienie i poświęcenie nowych dzwonów kościelnych
 • 1925 r. – Papież Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas ustanowił diecezję katowicką
 • 29.6.1936 r. – prymicje ks. Jana Kudziełki i ks. Stanisława Kusia
 • 1.9.1939 r. – początek II wojny światowej
 • 21.11.1938 r. – kolejnym proboszczem zostaje ks. Feliks Hohmann
 • 10.9.1940 r. – obowiązki duszpasterza przejmuje ks. Władysław Pruski
 • 6.1.1943 r. – pogrzeb ks. J.Kudziełki, proboszcza z Ligoty
 • 1943 r. – hitlerowcy rekwirują kościelne dzwony, ufundowane przez parafian
 • 12.5.1945 r. – pierwsza Msza św. po wojnie
 • 2.7.1961 r. – prymicje ks. Roberta Ryszki
 • 31.8.1967 r. – pierwsza peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii
 • 9.6.1968 r. – prymicje ks. Antoniego Kusia
 • 20.12.1969 r. – śmierć ks. W. Pruskiego
 • 7.2.1970 r. – proboszczem zostaje ks. K. Wala
 • 7.3.1971 r. – poświęcenia nowych dzwonów dla kościoła dokonał ks. bp Herbert Bednorz  
 • 5.3.1995 r. – obchodzona jest uroczystość z okazji 25 – lecia posługi kapłańskiej w Mazańcowicach ks. proboszcza K. Wali
 • 25.3.1992 r. – Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” powołał do istnienia diecezję bielsko – żywiecką
 • 28.9.1996 r. – pogrzeb ks. Kan. A. Kusia, proboszcza z Lipowca
 • 4.6.1998 r. – II peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 24.8.2000 r. – pożegnanie ks. Wali – po 30 latach posługi odchodzi na emeryturę
 • 26.8.2000 r. – piątym proboszczem zostaje ks. Kan. Paweł Grządziel
 • 4.3.2001 r. – udekorowanie emerytowanej katechetki, Heleny Biernot, odznaczeniem „Pro Ecclesia et Pontificae”
 • 9.6.2001 r. – uroczyste obchody stulecia kościoła parafialnego
 • 11.5.2002 r. – prymicje o. Wacława Czerwiakowskiego
 • 4.1.2004 r. – pojawia się pierwszy numer gazetki parafialnej
 • 21.9.2006 r. – śmierć ks. Kan K. Wali
 • 2007 r. – zapoczątkowanie tradycji budowy stajenki Bożonarodzeniowej i Ekumenicznego Kolędowania
 • 6 - 7. 2007 r. – prace renowacyjno-konserwatorskie przy figurze „Upadku” i przeniesienie jej na teren placu kościelnego
 • 2010 r. – rozpoczęcie działań związanych z rozbudową cmentarza parafialnego
 • 1.XI. 2013 – otwarcie nowej części cmentarza
 • 25.VIII.2014 – zmiana proboszcza, na emeryturę przechodzi ks. prałat Paweł Grządziel, nowym administratorem parafii zostaje ks. Piotr Grochowiecki
 • X.2014 – początek remontu kapitalnego w Kościele